Friday, February 09, 2007

http://simpletern.wordpress.com

เพิ่ง import บล็อกไปที่ wordpress ค่ะ การใช้งานมันง่ายกว่า ดูดีกว่า และมีเพื่อนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆ กว่า

การ import นี่มันก็ช่างง่าย wordpress เขาทำเครื่องมือให้สะดวก เอานิ้วจิ้มไปไม่กี่ทีก็เสร็จ

เจอกันที่ http://simpletern.wordpress.com ค่ะ

จะมีใครสนใจมั้ยวะเนี่ย

this blog has been moved to http://simpletern.wordpress.com